RYM Kłusująca Sfora FCI
            

Umaszczenie: czarne-podpalane

Hodowca: Grzegorz Weron

 Właściciel: Mariola Parczyńska, Wojciech Słotwiński

Lublin