Champion Polski

Zwycięstwo Europy Środkowej i Wschodniej 2001
Zwycięstwo Polski 2001

III Best In Show