20.09.2000 - 31.12.2011

Umaszczenie: czarne-podpalane

Hodowca & właściciel: Grzegorz Weron