BRYLANT Kłusująca Sfora FCI
BEST IN SHOW Champion of Champion's Leszno 2011
III BEST IN SHOW Champion of Champion's Leszno 201
3

HORDA Kłusująca Sfora FCI
BEST IN SHOW Champion of Champion's Leszno 2015
BEST IN SHOW Ras Polskich Champion of Champion's Leszno 2015